ماداگاسکار

 
 

۱۴ مقصد گردشگری نوظهور در جهان – اخبار و اطلاعات خادم

– ترجمه از حمید پاشایی: «نوظهور» می تواند واژه فریب دهنده ای باشد، به ویژه وقتی که برای توصیف مقصدهای گردشگری از آن استفاده کنیم


مقاصد گردشگری در جهان که به تازگی محبوب شده‌اند – اخبار و اطلاعات خادم

– ترجمه از حمید پاشایی: «نوظهور» می تواند واژه فریب دهنده ای باشد، به ویژه وقتی که برای توصیف مقصدهای گردشگری از آن استفاده کنیم


۹ مکانی که قبل از نابودی، باید به آن‌ها سفر کرد – اخبار و اطلاعات خادم

– ترجمه از حمید پاشایی: همانطور که جهان در حال آسیب دیدن از اثرات مخرب گرمایش جهانی است، تعداد رو به افزایشی از شگفتی های طبیعی ما در معرض انقراض قرار گرفته است


گردشگری هیجانی؛ سفر به ماداگاسکار – اخبار و اطلاعات خادم

وب‌سایت روزیاتو – علی زمانی: سفر به ناشناخته ها و کشف جاهای هیجانی و منحصر به فرد، ماموریت بسیاری از ارزان گرد ها در دنیای دیجیتالی امروزیست که حسین عبدالهی، یکی از آن ها به شمار می رود