زنان

 
 

ویژگی های جذاب یک زن برای مردان – اخبار و اطلاعات خادم

: تا به حال به این فکر کرده اید که کدام خصوصیات زنانه واقعا برای مردان جذاب هستند؟ منظور از خصوصیات زنانه لزوما زیبایی ظاهری نیست


زنان با ناتوانی جنسی مردان چه کار کنند؟ – اخبار و اطلاعات خادم

وبسایت عصرایران: ناتوانی جنسی در مردان، یکی از مباحث متأخر در در عرصه عمومی در ایران است. این پدیده هر چند که مشکل نوظهوری نیست ولی عقب نشینی خطوط قرمز جامعه در اثر روند توسعه و مدرن شدن روزافزون، در ایران امروز آسان تر از قبل “موضوعی برای گفتگوهای مردم” شده است