دفاع شخصی

 
 

آموزش قدم به قدم دفاع شخصی – اخبار و اطلاعات خادم

مجله سیب سبز: بارها پیش آمده در موقعیتی قرار گرفته‌ایم که فکر کردیم کاش حرکات رزمی بلد بودیم تا بتوانیم از خودمان دفاع کنیم، به خصوص در مقابل یک مرد متعرض


۱۵ نکته‌ی دفاع شخصی که از شما محافظت خواهد کرد – اخبار و اطلاعات خادم

۱ـ نشان دهید که نسبت به موقعیت آگاه هستید: از آنچه در اطراف شما اتفاق می افتد آگاه باشید