اقتصاد

 
 

هنر جذب سرمایه از ایرانیان خارج از کشور – اخبار و اطلاعات خادم

هفته نامه تجارت فردا – محمدکاظم رحیمی: دستیابی به سطوح بالای تولید سرانه و سرعت بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادی جزو آرمان‌هایی است که هر جامعه بشری در تلاش برای رسیدن به آن است


ثروتِ مهاجران ایرانی را، چگونه می توان جذب کرد؟ – اخبار و اطلاعات خادم

هفته نامه تجارت فردا – طیبه مرادی، پژوهشگر اقتصادی: مهاجران منبع مهمی از سرمایه انسانی برای کشور محسوب می‌شوند


یارانه و مضرات آن به زبان مردم – اخبار و اطلاعات خادم

هفته نامه تجارت فردا – *محبوبه داوودی: پرده اول  / محدودیت‌های اقتصاد تولید در یک اقتصاد، ماحصل میزان سرمایه فیزیکی موجود، سرمایه انسانی و بهره‌وری در آن اقتصاد است و بهره‌وری ماحصل کارکرد مناسب بازارها، پیشرفته بودن و کارایی نهادهاست


به جای یارانه، به مردم «مهارت» بدهید – اخبار و اطلاعات خادم

هفته نامه تجارت فردا – فرهاد خان میرزایی، پژوهشگر اقتصادی: در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم، سیاست‌های توزیعی (یا بازتوزیعی) از جمله محوری‌ترین وعده‌های نامزدهای ریاست‌جمهوری بود


اکسیر گردشگری؛ در جست و جوی گنج – اخبار و اطلاعات خادم

هفته نامه تجارت فردا – سارا صدر: مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) از سال ۲۰۰۷ هر دو سال یک‌بار گزارشی را تحت عنوان گزارش رقابت‌پذیری سفر و گردشگری منتشر و در آن کشورهای مختلف را با توجه به شاخص رقابت‌پذیری سفر و گردشگری (TTCI) ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کند